Na horu

každý svou cestou

Zde naleznete aktuální dokumenty školy:

 

školní řád - platný pro školní rok 2022-2023

 

vnitřní řád školní družiny - platný pro rok 2022-2023

 

školní řád školní jídelny - Scolarest - aktuální verze pro rok 2022

 

informovaný souhlas se zpracováním údajů

 

                                                          aktualizováno 1. září 2022