Na horu

každý svou cestou

Zápis do 1. třídy ZŠ Na horu na školní rok 2023/2024  - postup a pravidla

 

Úvodní schůzka se zájemci ve škole proběhne v úterý 31. ledna od 16:30. 

       Na programu bude - seznámení se školou, Montessori pedagogika, průvodkyně, organizace výuky, výuka jazyků, školné,

               obvyklé školní akce a další informace o tom, jak fungujeme. 

           Přítomny budou ředitelka MUDr. Krejčová a průvodkyně Bc. Hana Mašková, třídní učitelka v prvním trojročí.

           Na schůzce si bude možné vybrat termín návštěvy školy - rodiče a předškolák.

                             Termíny návštěvy jsou vždy ve čtvrtek (kromě prázdnin), počínaje 2. únorem.

           Na schůzku není třeba registrace, přesto uvítáme, pokud nám svůj zájem sdělíte dopředu na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Zápis do 1. třídy ZŠ Na horu bude probíhat prezenčně ve čtvrtek 20. dubna 2023, ve škole od 13 do 16 hodin v přiděleném čase.

 

Kapacita školy v první třídě je 8 míst – v souladu se strategickým záměrem školy, která má celkovou kapacitu 90 žáků v 1. - 9. třídě. 

 

Podmínky pro zápis do školy jsou:

- účast na úvodní schůzce (není povinné pro ty, kdo se účastnili v minulých letech a mají již ve škole dítě)

- individuální návštěva výuky - oba rodiče i dítě

(oba rodiče minimálně jeden blok společně s dítětem, druhý blok dítě samo ve skupině, případně dle domluvy)

Cílem schůzky a návštěvy ve škole je seznámení se rodiny se školou a školy s rodinou a dítětem, vyjasnění, zda přístup rodiny a školy ke vzdělávání jsou v souladu.

 

K návštěvě školy je možné se přihlásit na schůzce, po ní pak na odkazu, který zde zveřejníme.

 

V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména podle kritérií uvedených níže.

Pro registraci k zápisu klikněte na níže uvedený odkaz (bude aktivní od 4. dubna) a vyplňte online přihlášku. (Nezapomeňte po vyplnění přihlášky kliknout na modré tlačítko Odeslat – úplně dole vlevo)

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/Nahoru/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Pokud se správně zaregistrujete, přijde Vám na Váš mail (ten, který jste vyplnili do online přihlášky) potvrzující zpráva s Vaším registračním číslem.

Následně Vám na Váš email zašleme Žádost o zápis do 1. třídy. Tuto žádost je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit ji škole do 18. dubna jedním z následujících způsobů:

  • emailem na adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ... formulář musí být podepsán elektronickým podpisem

  • datovou schránkou – identifikační číslo schránky školy je 74mkths

  • doporučeným dopisem na adresu školy (ZŠ Na horu, Kostelní 259, 514 01 Jilemnice)

  • vhozením do poštovní schránky školy (vedle vchodu do školy)

 

Případné losování z uchazečů při převisu zájmu proběhne 20. dubna 2023

Informaci o přijetí/nepřijetí zveřejníme na webu školy (www.skolanahoru.cz) a na dveřích školy do 21. dubna 2023. Své dítě zde dohledáte pod registračním číslem z online registrace. Zprávu o nepřijetí budeme též rozesílat poštou.

 

Kritéria pro přijímání při převisu zájmu

Pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat 8 dětí do první třídy – v souladu se strategickým záměrem školy, jejíž kapacita je 90 míst v 1. - 9. třídě. Při rozhodování o přijetí dítěte vycházíme z doporučení ombudsmanky. V případě převisu počtu dětí rozhodneme podle níže uvedených kritérií, kdy přednostně budou přijaty děti, které kritéria splňují.

Pokud bude převis dětí, které kritéria splňují, rozhodne mezi nimi los. Pokud bude dětí splňujících kritéria méně než je kapacita a dětí nesplňujících kritéria bude převis, pak budou přijaty děti splňující kritéria a mezi ostatními rozhodne slo.

Losování proběhne za přítomnosti minimálně jednoho člena školní rady. Z losování pořídíme videozáznam.

Do ZŠ Na horu budeme přijímat dle následujících kritérií:

1. děti s nástupem povinné školní docházky (6 let do 31.8.2023)

2. děti s odkladem povinné školní docházky – děti, které byly v předcházejícím školním roce zapsány do ZŠ Na horu a byl jim udělen odklad povinné školní docházky   

3. děti, které mají ve škole sourozence

* dbáme na sladění rodinného a pracovního života rodin a posilování sourozeneckých vazeb

(2 body)

4. děti z rodin, které znají Montessori pedagogický přístup a jsou s ním v souladu

* rodiče jsou seznámeni s Montessori přístupem ke vzdělávání a souzní s tímto přístupem

(1 bod) – účast na přednáškách organizovaných spolkem Na horu, budou vypsány minimálně dva termíny (nejdříve v druhé polovině února)

5. děti z rodin, které znají pedagogické přístupy v ZŠ Na horu

* rodiče znají a rozumí fungování školy 

(1 bod) – účast na úvodní schůzce s prezentací školy, návštěva rodičů ve škole, účast na miniseminářích představujících výuku

Přednostně budou přijaty děti s vyšším počtem bodů. Mezi dětmi se stejným počtem bodů bude případně rozhodovat los.