Na horu

každý svou cestou

Zápis do 1. třídy ZŠ Na horu na školní rok 2024/2025 proběhne 18. dubna 2024 od 13:30. Doporučujeme se registrovat - emailem přijdou přesnější instrukce, registrační číslo a co je třeba s sebou. Registraci otevřeme 2. dubna na odkazu uvedeném níže.

Do první třídy budeme přijímat osm žáků.

 

Aktuálně

- probíhají dny pro předškoláky - rodiče s dítětem stráví den ve škole. V případě zájmu o termín  je možné nás kontaktovat na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                     

Před zápisem významně doporučujeme absolvovat den pro předškoláka ve škole. Den probíhá tak, že předškolák přijde v domluvený den do školy, společně spolu stráví první blok v první trojročí, druhý blok - po domluvě - předškolák pokračuje ve skupině a rodiče si mohou prohlédnout školu, pozorovat výuku a ptát se. Zároveň pedagové pozorují práci dítěte a posuzují jeho připravenost ke školní docházce (viz kritéria přijímacího řízení). Jedním z cílů setkání je i seznámení se rodiny se školou a školy s rodinou a vyjasnění, zda jsou přístupy ke vzdělávání a očekávání v souladu.

K návštěvě školy je možné se přihlásit v tabulce - odkaz vám po domluvě pošleme e-mailem. 

Průběh zápisu

Doporučujeme se k zápisu se registrovat – na odkazu Přihláška k zápisu (https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/Nahoru/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4113) (bude aktivní od úterý 2. dubna do pondělí 15. dubna včetně). (Na konci vyplňování je třeba kliknout na modré tlačítko ODESLAT úplně vlevo dole).

Pokud registrace k zápisu proběhne v pořádku, přijde vám na mail vyplněný do přihlášky potvrzující zpráva s registračním číslem.

Následně vám do týdne zašleme Žádost o záspis do 1. třídy. Tuto žádost bude třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit ji do uvedeného data škole jedním z následujících způsobů:

* emailem na adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ... formulář musí být podepsán elektronickým podpisem

* datovou schránkou – identifikační číslo schránky školy je 74mkths

* doporučeným dopisem na adresu školy (ZŠ Na horu, Kostelní 259, 514 01 Jilemnice)

* vhozením do poštovní schránky školy (vedle vchodu do školy v Kostelní 259 - ve dvoře, vstup do přístavby hlavní budovy, schránka je označena názvem školy)

* žádost si můžete vyzvednout a vyplnit přímo ve škole.

Informaci o přijetí/nepřijetí zveřejníme na webu školy (www.skolanahoru.cz) a na dveřích školy do 22. dubna nejpozději (obvykle je zápis uzavřen v den konání a výsledky zveřejněny večer v den konání zápisu). Své dítě zde dohledáte pod registračním číslem z on-line registrace. Zprávu o nepřijetí budeme též rozesílat poštou.

K zápisu je možné přijít i bez předchozí registrace, ale vzhledem k charakteru našich zápisů to může poněkud zkomplikovat situaci. 

V případě převisu zájmu budeme o přijetí rozhodovat podle kritérií uvedených níže, při shodě počtu bodů budeme mezi uchazeči mezi uchazeči se stejným počtem bodů losovat.

Kritéria přijímacího řízení:

Pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat 8 dětí do první třídy – v souladu se strategickým záměrem školy, jejíž kapacita je 90 míst v 1. - 9. třídě.

V případě převisu počtu dětí rozhodneme na základě bodovaných kritérií, se kterými je možné se seznámit ve škole, při shodě počtu bodů pak losováním.

Losování proběhne za přítomnosti minimálně jednoho člena školní rady. Z losování pořídíme videozáznam.

Kritéria:

- děti s nástupem povinné školní docházky (6 let do 31.8.2023)

Podpůrná kritéria (podrobně je možné se s kritérii seznámit při návštěvě školy):

- účast dítěte na "dni pro předškoláka" v ZŠ Na horu, přítomnost dítěte u zápisu - posouzení školní zralosti a předpokladů pro vzdělávání dle ŠVP školy -  dle protokolu školy, předložení informací o dítěti od osoby, která dítě zná a pracovala s ním v rámci předškolní přípravy a děti, které mají ve škole sourozence.

Přednostně budou přijaty děti s vyšším počtem bodů. Mezi dětmi se stejným počtem bodů bude případně rozhodovat los.