Na horu

každý svou cestou

Na horu jsou v současné době dva právní subjekty.

 

Na začátku bylo sdružení, nyní zapsaný spolek Na horu, jehož cílem bylo přispět ke vzniku a podporovat základní školu či třídu s prvky alternativní výuky. Vznik této školy se podařilo uskutečnit nejprve formou sdružené školy, v srpnu 2018 byla do rejstříku škol zapsána Základní škola Na horu. Základní škola je nyní samostatním právním subjektem, spolek ji nadále podporuje.

Spolek provozovatelem Montessori dětské skupiny Na horu Jilemnice. 

 

 

    Přejeme si aby v centru vzdělávání stálo dítě, jeho osobnost a jeho možnosti. 

    Přejeme si, aby výuka byla vedena respektujícím způsobem, méně strukturovaně - podle principů 

    Montessori pedagogiky a projektového vyučování.

    Přejeme si, aby děti neztratily svou zvídavost a chuť učit se.

 

Školu jsme pro první žáčky otevřeli 1. září 2014 jako sdruženou školu, která postupně rostla. Zároveň vznikla i naše škola, provozovaná formou dětské skupiny.

Sdružená škola zanikla v srpnu 2018 , kdy se podařílo získat akreditaci MŠMT a škola je nyní nestátní školou zapsanou v rejstříku škol.

Hledej:

Přihlášení