Na horu

každý svou cestou

Školkovné v dětské skupině:

* splatné ve dvou částkách - platba za září až prosinec daného roku - do 30. listopadu, platba za leden až srpen - do 30. května

* na číslo účtu 29 00 46 95 32 / 2010 

* podle délky docházky je ve školním roce 2019/2020 stanoveno takto: 

                 docházka  od 7:00 do 12:30    ...... 3.500 Kč   (děti je nutno vyzvednou do 12:30 nejpozději)

                                od 7:00 do 14:30    ...... 3.800 Kč

                                za prodloužení dochází do 16:00 v jednom dni v týdnu (pravid. během měsíce) se hradí 300 Kč/měs.

                                    (např. pokud dítě každé pondělí zůstane do 16:00, školkovné bude 4100 Kč/měsíc, atd.)

                 (Pokud dítě odchází dříve, není nárok na další slevu).

Pokud další vaše dítě navštěvuje dětskou skupinu, pak má mladší dítě 15 %, stejně tak další sourozenci.

* pokud platíte převodem z účtu, identifikace není nutná, v ostatních případech do VS či poznámky uveďte příjmení dítěte

* platba obědů - na stejná účet, do poznámky vepište  "obědy"  - aktuální cena 65 Kč /oběd.

 

 

Děkujeme.