Na horu

každý svou cestou

Jsme registrovaná skupina provozující školku pro děti od 3 do 6 let.

Při vytváření prostředí třídy, sociálního klima a při práci s dětmi vycházíme z principů Montessori pedagogiky . Na cestě pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti k jejich dalšímu sebevývoji stojí tři průvodkyně naší školky:

 

 

Eva Matoušová:                                                                                                                           Eva foto

 ,,Každý den vidím, že si děti tuto "práci" užívají, protože mohou dělat to, co vidí u dospěláků. To posiluje jejich nezávislost a sebedůvěru.“

Nejvíce času pracuji s dětmi v oblasti praktického života. Děti se zde učí sebeobsluze, péči o sebe a okolí (zametání, utírání stolu....)             a cvičení jemné a hrubé motoriky ( práce s vodou, sypkýmí materiály, šití, malování.......). Do této oblasti patří také polytechnický koutek (ponk), kde děti mohou řezat, brousit, vrtat, zatloukat...... V Montessori pedagogice vidím velký smysl v přístupu k dětem, který je láskyplný,  zároveň dává jasné hranice.Vychovává děti ke svobodnému rozhodování, ale také nést následky svého chování. Děti se učí    myslet a vnímat okolní svět s respektem a úctou.

Jsem maminka dvou dětí. Ve školce jsem průvodkyní od roku 2016.

- r .2016 absoloventka rekvalifikačního kurzu ukončeného závěrečnou zkouškou - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

- r. 2019 absoloventka vzdělávacího programu Výchova a vzdělávání dětí v pedagogickém systému Marie Montessori - pro práci    v předškolním vzdělávání ( akreditace MSMT ) s obsahem :

úvodní teorie, matematika, jazyk, efektivní komunikace, hudba, výchova k míru pozorování a vedení záznamů, praktický život, poznáváme svět, smyslová výchova.

S dětmi ve školce cvičím jógu.

 

Mgr. Jitka Pěničková:

Jitka foto 1      Paní Maria Montessori říkávala, že „co dělá ruka, mysl si pamatuje“, a to je i naší snahou- nechat děti objevovat a zkoumat věci a zákonitosti samostatně, svým tempem a hlavně jejich rukama. Jako průvodkyně dětí ve školce (od ledna 2017) mohu potvrdit, že pokud dáte dětem prostor a čas, dokáží s velkým zaujetím objevovat nepoznané a tím budovat důvěru samy v sebe a své schopnosti.

Nejvíce času trávím s dětmi v anglickém koutku, kde pracujeme s pomůckami, které dětem pomáhají přejít do jiného světa, do světa, kde se mluví cizím jazykem, ale kde zažívají na vlastní kůži, že v tomto „cizím“ prostředí není třeba se bát.

Protože cítím, že je stále třeba odhalovat taje dětské duše, absolvovala jsem Diplomový kurz Montessori pedagogiky pro věk 3 – 6 v Praze, kde nám zkušení lektoři a lektorky pomohli nahlédnout hlouběji do spletitých chodbiček dětského chování i dětské mysli.

 Vystudovala jsem obor Učitelství pro střední školy – český jazyk, tělesná výchova vHradci Králové, práce se školkovými dětmi je však natolik jiná, že jsem se rozhodla pro kurz rekvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v Semilech.

Nejraději mám pobyt venku na čerstvém vzduchu a abychom i zde mohli dětem nabídnout zajímavé a zábavné aktivity, prošla jsem on-line kurzem Učíme se venku.

  

Bc. Lucie Čermáková: provází u nás děti od září 2022, s předchozí zkušeností práce s dětmi jinde.