Na horu

každý svou cestou

logo EU

 


Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016634

Navazující podpora provozu Dětské skupiny NA HORU Jilemnice

Projekt je podpořený z Operačního programu zaměstnanost, spolufinancovaného                                                                  Evropským sociálním fondem a českým státním rozpočtem.

Provozovatel zařízení péče o děti:  Na horu, z.s.

  • Sídlo:                                                  U Nemocnice 1190, 514 01 Jilemnice
  • IČ:                                                        018 36 137
  • Registrace: spolek - spisová značka L 8620 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Popis projektu: Zařízení péče o děti spolku Na horu, z.s., je zřízeno pro 20 dětí  pro rodiče s vazbou na trh práce s bydlištěm v okolí Jilemnice. Provoz funguje v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016634 Operačního programu Zaměstnanost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a českým státním rozpočtem. Péče je poskytována  od pondělí do pátku od 7:30 do 14:30.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2020 a skončí 28. 2. 2022.

  • Místo realizace jsou prostory na adrese Masarykovo nám. 135 (vchod z ulice), 514 01 Jilemnice, v 1.  patře s využitím přízemních prostor komunitního centra pro šatnu a jídelnu.
  • V rámci projektu je provozováno výše zmíněné zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Toto zařízení tak dlouhodobě podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.
  • Provoz zařízení je řízen Vnitřními pravidly a Plánem výchovy a péče, které jsou přílohami Smlouvy.
  • Rodiče (zákonní zástupci) dětí vyplňují Evidenční list a nechávají si potvrdit Potvrzení od lékaře a Potvrzení od zaměstnavatele.

Provoz transformované dětské skupiny Na Horu Jilemnice je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.