Na horu

každý svou cestou

Zpracování osobních údajů na ZŠ Na horu

Základní škola Na horu, Kostelní 259, Jilemnice 543 01


dále jen “škola” jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 74mkths, emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů na ZŠ Na horu podle obecného nařízení o orchraně osobních údajů vykonává MUDr. Eva Krejčová.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávané agendy na ZŠ Na horu:

- vedení dokumentace školy

- vedení záznamů v třídní knize

- přijímání dětí do ZŠ

- žádosti o přijetí a žádosti o odhlášení

- uvolnění žáka z vyučování

- stravování

- prezentace školy

- seznámení s dokumenty školy

- posudky zdravotní způsobilosti

- BOZP

- pobytové a jiné školní akce

- individuální vzdělávání