Na horu

každý svou cestou

Naše představa vyučování je popsána níže. Je otevřená diskusi s rodiči budoucích žáků, přestože je popsána jako již existující stav. Naší insipirací je učební plán školy Na rovině - http://narovine.eu. Záměr, jaké děti by měly ve škole vyrůstat je popsán na jiném místě, tady jsou cesty, kterými si myslíme, že je toho možné dosáhnout.

 

   Výuka probíhá ve věkově smíšené třídě. To podporuje vzájemnou spolupráci a učení se. Komunikace stojí na partnerství a respektování se vzájemně, pravidla spoluvytváří všichni. Počet dětí cca 24 ve třídě.

   Třída umožňuje volný pohyb dětí a je "připraveným prostředím". Práce - učení - je organizována v blocích, dopoledne s přestávkou 30 minut, na oběd 45 minut.

   Již od 1. třídy probíhá intenzivní výuka angličtiny, je vedena v tandemu pro skupinky cca 16 žáků (dvě třídy).

   Pro školu je důležitá osobnost učitelů. Výuka je méně strukturovaná, než je obvyklé. Hlavní proudy, na kterých stojí výuka, je pedagogika podle paní Montessori, projektové vyučování, případně další směry, které učitel bude znát a považovat za přínosné. V přístupu dle Marie Montessori je stěžejní osobnost a individualita dítěte, učitel jej pozoruje a podporuje podle potřeb a zájmů. Hodnocení je nastaveno pokud možno jako nezávislé na učiteli. V projektovém vyučování děti řeší společně problémy, vede je ke komplexnímu pohledu na úkol, aktivuje se jejich přemýšlení různým směrem. Vyučuje se v souvislostech, na úkoly se nahlíží z různých úhlů, děti jsou podporovány v samostaném vyhledávání, třídění a vyhodnocování informací, je využívána metoda kritického myšlení. Děti jsou vedeny ke spolupráci, práci ve skupině. Je podporována jejich tvořivost.

   Každé dítě má svůj osobní roční plán studia se širší nabídkou zadání na výběr, s různými úrovněmi náročnosti zpracování. Plán respektuje osobní tempo, potřeby a různé cesty k řešení úloh.

   Ve škole je bezpečné prostředí bez zkoušení a hodnocení známkami, bez soutěžení a porovnávání. Místo obvyklých způsobů hodnocení je dítě pozorováno při práci a prezentacích, dostává popisnou zpětnou vazbu a popisné slovní hodnocení, je podporováno v sebehodnocení a sebereflexi různou formou, sbírá vlastní učební materiály do portfolia. Místo klasických třídních schůzek se učitel setkává pouze s jedním žákem a jeho rodičem.


Hledej:

Přihlášení