Na horu

každý svou cestou

Škola je od 1. září 2018 školou zapsanou v rejstříku škol, nadále je podporována spolkem Na horu, který sdružuje rodiny v klubu.  

 

 

Školné je na rok 2022/2023 stanoveno ve výši 48.000 Kč za první dítě ve škole dítě, 36.000 Kč za druhé dítě ve škole a 12.000 Kč za každé další dítě ve škole.

Na školní rok 2023/2024 se školné zvyšuje o 300 Kč měsíčně - za první dítě na 51.600 Kč, za sourozence 39.600 Kč a za další sourozence 15.600 Kč.

Družina (určená pro děti 1. stupně) je v ceně školného, do 16 hodin denně. 

 

Škola je podporována zapsaným spolkem Na horu, který organizuje školní klub, volnočasové aktivity, vysílá asistenty pedagogů a dobrovolníky.

Přesné podmínky pro platby školného upravuje Smlouva o vzdělávání ve škole Na horu a její dodatek.

 

Stravování je pro žáky školy zajištěno v Jilemnici ve Scolarestu, cena oběda je cca 37,  dle věku, rodiče musí k odběru obědů dítě přihlásit přímo v jídelně, kam též zasílají platby.