Na horu

každý svou cestou

 

 • Respektování se ve vztazích, principy partnerství – kursy Respektovat a být respektován pro učitele i rodiče 
 • Třída různě starých dětí – postupně 1. – 5. ročník, v případě většího počtu dětí rozdělení na principu starší a mladší společně
 • Principy výuky – Montessori pedagogika a projektové vyučování – učení v souvislostech, hledání různých přístupů k problému, aktivizující metody výuky (např. kritické myšlení)
 • Individuální přístup k dítěti (Montessori práce s didaktickými materiály, širší nabídka činností, několik úrovní náročnosti zpracovaní, respektování vlastního tempa a různých cest k řešení, respektování potřeb dítěte ....)
 • Průběžné individuální hodnocení a sebehodnocení, portfolia, popisná zpětná vazba, slovní hodnocení, schůzky ve třech.
 • Rozvoj zodpovědnosti a samostatnosti dítěte – plánování učiva, přijímání přirozených a logických důsledků za své jednání, posilování vnitřní motivace (podnětné prostředí, výběr smysluplné činnosti).
 • Otevřená komunikace a sdílení
 • Hodně pohybu o přestávkách, výuka bez nutnosti sedět v lavicích
 • Soulad mezi rodinou a školou
 • Ohleduplné chování k životnímu prostředí (třídění odpadu, ekologický úklid, environmentální výchova)
 • Neomezený přístup rodičů do výuky

 

Hledej:

Přihlášení