Na horu

každý svou cestou

V následujícím článku se dozvíte něco o naší škole                                          aktualizováno 30.7.2022

  * Co je škola Na horu - historie, současnost

  * Kde je škola Na horu

  * Pro koho je

  * Naši učitelé a asistenti

 

 

Základní škola Na horu

 

      Trocha historie

 

      V září 2014 jsme otevřeli sdruženou školu Na horu - klub domácího vzdělávání. První třídu navštěvovalo sedm dětí v rámci prvního ročníku. Od školního roku 2015/2016 již jde o věkově smíšené třídy. V této formě jsme vzdělávali děti celkem čtyři školní roky, postupně se rozrůstali - do počtu 34 dětí a 3 hlavní průvodci a několik dalších na méně dní. Děti byly zapsané v individuálním vzdělávání a dvakrát ročně přicházeli učitelé z těchto škol, aby posoudily rozsah zvládnutých dovedností během pohovoru. Děti prezentovali svá portfolia, pracovní listy a další školní práci.

        Vzdělávací plán školy Na horu je založený na Montessori pedagogice, projektovém vyučování a respektujícím přístupu. Zároveň vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který schválilo MŠMT ČR a usiluje o skutečné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí stanovených v tomto programu.  

    Výhody této formy školy byly mnohé - svobodná forma, která dovoluje maximálně využít možnosti Motessori pedagagiky a dalších směrů ne-frontální výuky, umožňuje reagovat na individuální potřeby a možnosti dětí i celého kolektivu, neklade přísné nároky na prostor, umožňuje vést výuku kdekoliv (příroda, výlety, exkuse, ..., musea, dílny, ...) a přibližovat tak výuku co nejvíce praktickému životu, bez nutnosti přizpůsobovat se chodu běžné školy (zvonění, prostředí škol s atmosférou porovnávání, hodnocení, soutěžení), učitel se nemusí věnovat administrativě na úkor práce s žáky a přípravy na výuku, děti mají více pohybu během dne, ...

      Nevýhody této formy školy jsou: existence bez státní finanční podpory na žáky, nutnost obhájit si svou "neobyklou" volbu před okolím.

      Výhody  Montessori pedagogiky – každé dítě postupuje vlastním tempem, případně vlastním způsobem, vybírá si nové věci podle toho, co ho zrovna zajímá, součástí procesu učení je i sebehodnocení a sebereflexe, chyba je součástí procesu učení, nikoliv problém, podporována je přirozená touha po poznávání ... viz setkání s Montessori, povídání na stránkách

 

      Současnost

 

      O prázdninách 2018 jsme pro školu získali akreditaci MŠMT a od 1. září 2018 fungujeme jako Základní škola Na horu.

 

 

Kde je škola Na horu?

ZŠ Na horu, Kostelní 259, Jilemnice 514 01 - v přístavbě budovy bývalého gymnázia

 

Na některé části výuky děti docházejí na sportoviště v Jilemnici či Vrchlabí.

Fotky z budovy a výuky: http://nahorujilemnice.rajce.idnes.cz .

 

Pro koho?

     ZŠ Na horu je nestání škola, není tedy spádová a je určena především děti z rodin s podobným pohledem na vzdělávání. Přihlásit se ale může každý. 

     Ve školním roce 2021-2022 má škola 56 žáků v prezenčním studiu, pro další tři děti je škola dočasně školou kmenovou. Žáci jsou rozděleni do tří skupin - tzv. trojročí, tj. 1.-3. třída, 4. - 6. třída a 7. - 9. třída.

   

    V rámci školy dosud fungoval též program pro předškoláky, v průběhu let v různých formách.

 

Učitelé ZŠ Na horu

 

Většina učitelů u nás působí již několik let - nejprve jako průvodci v našem klubu domácího vzdělávání, nyní jako učitelé a asisteni v ZŠ Na horu.

 

Bc. Hana Mašková - ve fázi před akreditací hlavní průvodkyně dětí, první odvážná, která s námi školu začala a vedla Montessori výuku od ledna 2014 (předškolní program, od září 2014 zahájila s dětmi 1. ročník), nyní působí jako asistentka ve 2. trojročí

         - absolventka Univerzita Pardubice, obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ, Bc.

         - kurzy Montessori pedagogiky 2007 – 2009, Dr. Eva Štarková, Bratislava

         - Diplomový kurz Montessori pedagogiky pro ZŠ, zaměřeno na věk 6-12 let 

         - němčina, základy angličtiny

 

Mgr. Martina Brožíková - třídní učitelka, průvodkyně ve druhém trojročí, ve škole Na horu působí od září 2016

         - děti provází převážně matematikou a angličtinou a projektem, s dětmi sportuje

         - absolventka kurzu Hejného matematiky pro 1. stupeň

         - absolventka Montessori kursu organizovaného Monterssori společností

  

Jana Halamová - asistenka, ve škole Na horu působí od září 2017

      -  specializuje se na český jazyk, psaní

 

Mgr. Celestýna Krausová - třídní učitelka, průvodkyně ve druhém trojročí a učitelka hudby

 

Ing. Michaela Grimmová - provází děti při studiu anglického jazyka a matematiky

       - studentka kurzu diplomového kurzu Montessori (spol. Erudio)

       - zástupkyně ředitelky

 

MUDr. Eva Krejčová - provází děti při studiu českého jazyka, projektu a chemie

        - ředitelka školy

 

Mgr. Jitka Pěničková - provází děti při studiu angličtiny, s dětmi vynalézavě sportuje

 

Naďa Michetschlägerová - provází děti při studiu anglického jazyka a vede družinu

 

Mgr. Dita Cermanová - studuje s dětmi španělský jazyk

 

Ing. Ondřej Vondrouš - učitel informatiky


Mgr. Jindra Kaplická  - třídní účitelka, ve škole Na horu působí od jara 2018, aktuálně je na rodičovské dovolené