Na horu

každý svou cestou

Program pro  předškoláčky je celoroční setkávání dětí v posledním roce před zápisem do školy. Děti se setkávají každý pátek v připraveném Montessori prostředí, kde část dopoledne pracují samostatně s pomůckami nebo společně na nějakém projektu, část dopoledne jsou venku a podle situace či únavy se buď věnují volné hře nebo učení a poznávání. Součástí dopoledne je i půlhodina angličtiny. 

V předškolním programu děti rozvíjejí své dovednosti důležité pro školu, hravou formou  uvolňují ruku a provádějí grafomotorická a jiná přípravná cvičení. Důraz je kladen na individuální potřeby dětí.

Přestávky mohou děti trávit venku.

V budově školy mají děti připravený dovezený oběd z vrchlabské jídelny. 

Po obědě mohou děti zůstat v družině, ve věkově smíšené skupince dětí ze školy a školky.

 

Cena za program je 800 korun měsíčně, v ceně je i angličtina a odpolední družina. V případě exkurse je třeba doplatit vstupné (museum, tvořivá dílna apod.). Cena oběda je 35 korun.

 

Začátek programu je v 8:00, oběd cca ve12 hodin. Družina je otevřená do 16:00.

 

Předškolní program běží od září 2014 do června 2015, kapacita je tč. naplněna.