Na horu

každý svou cestou

Montessori klub pro předškoláčky - celodenní školka Na horu   

 

Program v klubu vychází z pedagogiky italské lékařky Marie Montessori.

Cíle vzdělávaní a výchovy dětí v zařízeních s Montessori pedagogikou směřují k osvojování základních schopností a dovedností potřebných k soběstačnému jednání dítěte.

Praktickými cvičeními z běžného života zaměřenými na koordinaci rukou, součinnost oka

a ruky, rozvoj jemné motoriky, soustředěnost, přípravu pro psaní, trénování paměti a logického

uvažování děti posilují svou samostatnost a nezávislost na autoritě.

Při práci se speciálními pomůckami, vyvinutými Marií Montessori a inspirovanými jejími vědeckými poznatky, si dítě rozvíjí smyslové vnímání, matematické a jazykové dovednosti i poznatky z oblasti vlastivědy, přírodovědy a zeměpisu.

Učitel je v roli pozorovatele, pomocníka a podporovatele - děti pracují převážně samostatně, učí se požádat o pomoc či radu.

                                                                                                   Předškolní klub Na horu

 

S výukou a učitelkami je možné se seznámit prostřednictvím předškolního setkávání Šance, při zápisu do školky také a v průběhu příštího školního roku pravděpodobně i v odpoledním klubu Montessori. Představu si můžete udělat díky fotografiím v naší fotogalerii. 

 

Více o metodách Montessori na stránkách české společnosti www.montessoricr.cz