Na horu

každý svou cestou

Školka je otevřena od 7 hodin do 16 hodin.

Přízemí budovy v zahradě - Jungmanova 135 - za Masarykovým náměstí v budově za lékárnou (mapka v kontaktech).

Příchod dětí je do 8 hodin, vyzvedávání po obědě 12:30 - 13:00, odpoledne pak 15:00 - 16:00.

Odhlášení jídla - SMS na 774 866 690 do 7:30.

 

Program:

 7:00 -  8:00     příchod dětí

 8:30 -  8:45     elipsa - společné zahájení dne a motivace pro nadcházející činnosti

 8:45 -  9:45     samostatná činnost dětí, práce na projektu

10:00 - ....        pobyt venku (procházka, dvorek nebo zámecký park)

11:30 - 12:00    oběd v prostorách školky

12:00 - 13:30    odpočinek, spánek, relaxace

13:30 - 16:00    družina, odpolední aktivity, pobyt venku