Na horu

každý svou cestou

Škola je od 1. září 2018 školou zapsanou v rejstříku škol, nadále je podporována spolkem Na horu, který sdružuje rodiny v klubu.  

Klub ve školním roce 2018/2019 provozuje odpolední klub a další aktivity.

 

Školné je na rok 2018/2019 stanoveno ve výši 25.000 Kč za dítě.

Škola je podporována zapsaným spolkem Na horu, který organizuje školní klub, volnočasové aktivity, vysílá asistenty pedagogů a dobrovolníky.

Přesné podmínky pro platby školného upravuje Smlouva o vzdělávání ve škole Na horu a její dodatek.

 

Stravování je pro žáky školy zajištěno v Jilemnici ve Scolarestu, cena oběda je 25 Kč, rodiče musí k odběru obědů dítě přihlásit přímo v jídelně, kam též zasílají platby.