Na horu

každý svou cestou

Škola je od 1. září 2018 školou zapsanou v rejstříku škol, nadále je podporována spolkem Na horu, který sdružuje rodiny v klubu.

 

Při vstupu do klubu spolku Na horu (první dítě z nové rodiny ve škole) je třeba zaplatit vstupní poplatek 10.000 Kč. Jde o jednorázový poplatek, který reflektuje práci odvedenou ve prospěch klubu rodiči, kteří jsou s námi již delší dobu.

 

Školné je na rok 2018/2019 stanoveno ve výši 4.200 Kč za dítě, sleva na druhé a další dítě ve škole je 15%  z plného školného.

Přesné podmínky pro platby školného upravuje Smlouva o vzdělávání ve škole Na horu a její dodatek.

 

Stravování je od 3. září 2018 zajištěno v Jilemnici ve Scolarestu, cena oběda je 25 Kč, rodiče musí k odběru obědů dítě přihlásit přímo v jídelně, kam též zasílají platby.