Na horu

každý svou cestou

logo EU

 

Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008939

Dětská skupina Na Horu Jilemnice

podpořený z Operačního programu zaměstnanost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a českým státním rozpočtem.

Provozovatel zařízení péče o děti:  Na horu, z.s.

  • Sídlo:                                                  U Nemocnice 1190, 514 01 Jilemnice
  • IČ:                                                        018 36 137
  • Registrace: spolek - spisová značka L 8620 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Popis projektu: Zařízení péče o děti spolku Na horu, z.s., je zřízeno pro 20 dětí  pro rodiče s vazbou na trh práce s bydlištěm v okolí Jilemnice. Provoz funguje v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008939 Operačního programu Zaměstnanost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a českým státním rozpočtem. Péče je poskytována celý den od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 nebo jako zkrácená docházka od pondělí do pátku od 7:00 do 14:30.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2018 a skončí 31. 8. 2020 a nazývá se Podpora provozu DS Na Horu Jilemnice.

  •  

  • Místo realizace jsou prostory na adrese Masarykovo nám. 135 (vchod z ulice), 514 01 Jilemnice, v 1.  patře s využitím přízemních prostor komunitního centra pro šatnu a jídelnu.

  • V rámci projektu je provozováno výše zmíněné zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Toto zařízení tak dlouhodobě podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

  • Provoz zařízení je řízen Vnitřními pravidly a Plánem výchovy a péče, které jsou přílohami Smlouvy.

  • Rodiče (zákonní zástupci) dětí vyplňují Evidenční list a nechávají si potvrdit Potvrzení od lékaře a Potvrzení od zaměstnavatele.

Provoz transformované dětské skupiny Na Horu Jilemnice je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.