Na horu

každý svou cestou

    V procesu vzniku montessori školy (nyní akreditovaná Základní škola Na horu, Jilemnice, se vynořila potřeba rodičů i samotných zakladatelek založit i předškolní zařízení, které vychází ze shodné filozofie a principů, jež jsou následně

aplikovány právě ve škole. Školka od 1. září 2014 fungovala jako klub domácího vzdělávání, od září 2016/2017 jsme pak fugovali v režimu dětské skupiny podporované tříletým grantem ESF (viz záložka Projekt ESF). Od září 2018/2019 se nám podařilo získat grant na další tři roky a pokračujeme v zavedeném režimu.

    Prostory školky se nachází v přízemní části budovy Jungmannovy ulice č.p. 135. Při vstupních dveřích je prostor oddělen šatnou, společnou pro školní i školkové děti. V témže podlaží se nachází třída s kuchyňkou a materiálem pro praktický život, prostor pro pomůcky a materiál z oblastí výchovy Marie Montessori (smyslová výchova, matematika, český jazyk a

kosmická výchova). Dále je tu odpočinková místnost, výtvarný koutek a toalety s umývárnou. Do prvního patra budovy, do speciálně připraveného koutku školní třídy, chodí děti po obědě odpočívat nebo spát.

     Školku navštěvují děti od 3 do 7 let. Kapacita školky je aktuálně 20 dětí. V současné době je naplněna - pro školní rok 2019-2020.

     S dětmi pracujeme na základě principů vzdělávání paní Marie Montessori. Denní aktivity vycházejí z potřeb dítěte. Děti jsou vedeny k vzájemné úctě a respektu, samostatnosti i zodpovědnosti za svoje chování. Prostředí, v němž se děti pohybují, je uzpůsobeno jejich individuálním vývojovým a vzdělávacím potřebám. Mají možnost vybrat si s čím, kde, kdy a s kým (samy nebo ve dvojici) budou pracovat. Pomůcky jsou v mnoha případech vypracovány tak, aby dítě samo objevilo, zda postupuje správně nebo pracuje či pracovalo s chybou. Role učitele je spíše pozorovací. Nevnuceje dítěti pomůcku, nekritizuje, nehodnotí a pomáhá tehdy, když je o to požádán. Neustálá kontrola dětí a dohled nad nimi vedou k závislosti na dospělém a nezodpovědnosti za své chování. Montessori pedagogika respektuje tzv. senzitivní fáze dítěte. Jsou to období, ve kterých je dítě vnitřně připraveno a naladěno na učení se dané činnosti (např. senzitivní fáze pro chůzi,

čtení, psaní, pořádek...). Připravené prostředí odpovídá na tyto potřeby adekvátními pomůckami a materiály (např. senzitivní fáze pro psaní bývá kolem 4­-5 let věku dítěte. V tuto dobu dítě chce a zkouší psát. Vybírá si proto pomůcky ke psaní ­ smirková písmena, psaní do krupice apod.). Pokud je dítě zabráno do práce s pomůckou, mluvíme o tzv. polarizaci pozornosti. Soustředěním je důležitým prvkem pro ,,nasycení" vzdělávací potřeby. V tuto chvíli dítě při práci nerušíme,

neboť ,,nasává" zkušenosti a trénuje soustředěnost důležitou pro jeho další práci ­ve škole i v životě.

 

     Ve školce s dětmi pracují Mgr. Šárka Jindrová, Mgr. Jitka Pěničková a Eva Matoušová. Všechny tři průvodkyně absolovovaly akreditovaný kurs Montessori práce s dětmi předškolního věku. 

 

    Aktuální časový rozvh najdete v záložce "provoz".