Na horu

každý svou cestou

    V procesu vzniku montessori školy se vynořila potřeba rodičů i samotných zakladatelek

založit i předškolní zařízení, které vychází ze shodné filozofie a principů, jež jsou následně

aplikovány právě ve škole. Školka, která v současné době funguje jako ,,klub předškolního

vzdělávání", byla otevřena 1.září 2014.

    Prostory školky se nachází v přízemní části budovy Jungmannovy ulice č.p. 135. Při

vstupních dveřích je prostor oddělen šatnou, společnou pro školní i školkové děti. V témže

podlaží se nachází třída s kuchyňkou a materiálem pro praktický život, prostor pro pomůcky a

materiál z oblastí výchovy Marie Montessori (smyslová výchova, matematika, český jazyk a

kosmická výchova). Dále je tu odpočinková místnost, výtvarný koutek a toalety s umývárnou. Do prvního

patra budovy, so speciálně připraveného koutkui školní třídy, chodí děti po obědě odpočívat nebo spát.

     Školku navštěvují děti od 3 do 7 let. Kapacita školky je 10 dětí. V současné době je téměř

naplněna, od září 2015 však plánujeme počet dětí zvýšit.

     S dětmi pracujeme na základě principů vzdělávání paní Marie Montessori. Denní aktivity vycházejí z

potřeb dítěte. Děti jsou vedeny k vzájemné úctě a respektu, samostatnosti i zodpovědnosti za svoje chování.

Prostředí, v němž se děti pohybují, je uzpůsobeno jejich individuálním vývojovým a vzdělávacím

potřebám. Mají možnost vybrat si s čím, kde, kdy a s kým (samy nebo ve dvojici) budou

pracovat. Pomůcky jsou v mnoha případech vypracovány tak, aby dítě samo objevilo, zda

postupuje správně nebo pracuje či pracovalo s chybou. Role učitele je spíše pozorovací.

Nevnuceje dítěti pomůcku, nekritizuje, nehodnotí a pomáhá tehdy, když je o to požádán. Neustálá

kontrola dětí a dohled nad nimi vedou k závislosti na dospělém a nezodpovědnosti za své

chování. Montessori pedagogika respektuje tzv. senzitivní fáze dítěte. Jsou to období, ve kterých

je dítě vnitřně připraveno a naladěno na učení se dané činnosti (např. senzitivní fáze pro chůzi,

čtení, psaní, pořádek...). Připravené prostředí odpovídá na tyto potřeby adekvátními pomůckami a

materiály (např. senzitivní fáze pro psaní bývá kolem 4­-5 let věku dítěte. V tuto dobu dítě chce a

zkouší psát. Vybírá si proto pomůcky ke psaní ­ smirková písmena, psaní do krupice apod.).

Pokud je dítě zabráno do práce s pomůckou, mluvíme o tzv. polarizaci pozornosti.

Soustředěním je důležitým prvkem pro ,,nasycení" vzdělávací potřeby. V tuto chvíli dítě při práci nerušíme,

neboť ,,nasává" zkušenosti a trénuje soustředěnost důležitou pro jeho další práci ­ve škole i v

životě.

 

    Aktuální časový rozvh najdete v záložce "provoz".