Na horu

každý svou cestou

Průběh dne ve školce: 

 

  7:00 -  8:00     příchod dětí

  8:30 -  8:45     elipsa - společné zahájení dne a motivace pro nadcházející činnosti

  8:45 -  9:45     samostatná činnost dětí, práce na projektu

10:00 -   ...        pobyt venku (procházka, zahrada nedaleké fary)

11:30 - 12:00     oběd v prostorách školky

12:00 - 13:30     odpočinek, spánek, relaxace

13:30 - 16:00     družina, odpolední aktivity, pobyt venku