Na horu

každý svou cestou

Zápis do 1. třídy ZŠ Na horu proběhl distančně ve dnech 2. - 9. dubna, do 20. dubna dorazily do školy přihlášky všech přihlášených.

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Do 1. třídy od září 2020 byly přijaty děti s následujícím identifikačním kódem:

 

TKQ1G, XWMTV, ZPC1Y, ZAK1O, 2DLUK, USKTM, G5BZU, JQTXF.

 

Do naší školy nebyly přijaty děti s indetifikačním kodem 895LU a DTVIB a UEROO.

 

Vyrozumění o nepřijetí budeme rozesílat poštou.

 

Žádostem o odklad bude po dodání potřebných dokumentů vyhověno.