Na horu

každý svou cestou

Ve škole a školce se můžete setkat s průvodci dětí ve škole a školce a s lidmi, kteří stojí za projektem.

Průvodci dětí

ve škole

Bc. Hana Mašková - třídní učitelka v 1. trojročí

- průvodkyně dětí ve škole Na horu od počátku projektu - od ledna 2014 v předškolních projektech Šance, od září 2014 ve škole

- hlavní předměty, nyní více matematika, projekt

- kurzy Montessori pedagogiky 2007 – 2009, Dr. Eva Štarková, Bratislava

- Diplomový kurz Montessori pedagogiky pro ZŠ, zaměřeno na věk 6-12 let (konec září 2014)

- kurs metody Hejného - matematika pro 1. stupeň ZŠ pro začátečníky

- absolventka kurzů Respektovat a být respektován

- absolventka Univerzita Pardubice, obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ, Bc.

- němčina, základy angličtiny

 

Mgr. Martina Brožíková - třídní učitelka 2. trojročí

- průvodkyně dětí ve škole od jara 2016

- kurs metody Hejného - matematika pro 1. stupeň ZŠ pro začátečníky

- angličtina, matematika, pohyb

 

Jana Halamová -asistentka v 1. trojročí

- hlavní předměty, převážně český jazyk, čtení a psaní

 

Mgr. Marcela Markelová - učitelka ve 2. trojročí

Mgr. Jinda Kaplická - učitelka angličtiny - 1. trojročí

Ing. Michaela Grimmová - učitelka angličtiny - 2. trojročí

- zástupkyně ředitelky

 

Mgr. Jan Erlebach - tělesná výchova

- průvodce ve škole Na horu od září 2014 - pohybové aktivity

- učitel na základní škole v Jilemnici

 

MUDr. Anna Kuříková - ředitelka

 

Mgr. Anna Erlebachová - vychovatelka - družina

- absolventka oboru učitelství

 

Naďa Michetschlängerová - vychovatelka -  družina

- asistenkta v hodinách Tv

 

 

 

 

ve školce

Mgr. Šárka Jindrová

- průvodkyně dětí ve školce Na horu od počátku projektu - od ledna 2014 v projektech Šance, od září 2014 ve školce

- učitelství pro 1: stupeň ZŠ (Univerzita J. E. Purkyně – Ústí nad Labem)

- Diplomový kurs Montessori pedagogiky ZŠ pro věk 3-6 (Spol. Montessori – akreditováno MŠMT)

- agličtina

 

Eva Matoušová

 - průvodkyně ve školce Na horu od jara 2016

 - absolventka oboru učitelství

 

Mgr.Jitka Pěničková - průvodkyně dětí, angličtina

 

 

Původci - ženy ze spolku Na horu, které stojí za vznikem a provozem školy

 

MUDr. Anna Kuříková - zakladatelka školy

-  v roli koordinátorky při řešení denního chodu - bez ustání, pokaždé tam, kde je potřeba, v roli průvodkyně pokud to nejde jinak. Drží záměr, hledá vizi. A k tomu má čtyři děti, nyní všechny ve škole a školce Na horu.

MUDr. Eva Krejčová - zakladatelka školy

- v roli opory pro adminstraci, řešení praktických problémů, nyní asistentka ředitelky, zodpovědná za úpravy web, účetnictví, finanční řízení. Matka dvou dětí, dcera i syn jsou ve škole Na horu.