Na horu

každý svou cestou

Na ZŠ využívá možnosti spolufinancování z Evropské unie. Čerpali jsme prostředky ze Šablon II, od září 2022 čerpáme prostředky ze Šablon III. 

Peníze využíváme na financování tandemové výuky, projektových dnů a školní asistentky.

 

2022-03-29_2.png

 

 

 

 

 

Plakát_-_šablony_II.jpg

Několik fotografií ukazuje atmosféru a činnosti dětí ve školce:

 

zpřesňování

 

 

 

praktický život4

samostatnost1

zlomky1

 

radost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montessori pedagogika a její uplatnění u nás ve školce

 

Vychází z celoživotní práce italské lékařky Marie Montessori. Vědkyně, jež na základě pozorování dětí, práce s nimi a vymýšlení smyslového a edukačního materiálu, vytvořila ucelený systém vzdělávání dětí již od nejútlejšího věku do 21 let.

Ve středu zájmu stojí dítě a jeho potřeby. Učitel v roli průvodce dítěti nabízí odpovídající materiál k práci. To vyžaduje jeho dostatečné teoretické znalosti a praxi práce s dětmi. Průvodci jsou pro děti vzorem, přistupují k nim i okolí s respektem a láskou. Společně s nimi nastavují hranice, které spoluvytváří poklidné a harmonické fungování skupiny.

Montessori školky navštěvují děti od 3 do 6 let. Skupiny dětí jsou věkově smíšené. Mladší se učí od starších, starší jsou inspirací a pomocníky.

Fyzické prostředí školky je členěno do několika poznávacích oblastí:

  • V praktickém životě nacvičují a trénují dovednosti spojené s činnostmi každodenního života. Zavazují, třídí, nalévají, přesýpají, šroubují, pečují, připravují a mnohé další. Materiál, přesně a jednoduše připravený pro konkrétní práci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, logické uvažování, respekt k práci i druhým, trpělivost a pozornost - schopnosti důležité pro život i práci v ostatních oblastech montessori pedagogiky.

  • Smyslová výchova zahrnuje pomůcky rozvíjející zrak, čich, sluch a hmat. Didaktický materiál dětem pomáhá trénovat soustředění, zpřesňuje jemnou motoriku, koordinaci, rozšiřuje obzory a povzbuzuje ke spolupráci s ostatními.

  • V matematice se děti důsledně, opět skrze speciální materiál, seznamují s konkrétním množstvím a tvoří si vlastní představy o číslech. Na základě her a pohybových aktivit dobře chápou množství do 10. Poté pracují s navazujícími pomůckami, které lehce a názorně vedou dítě k početním operacím i dalším matematickým jevům.

  • V oblasti jazyka rozšiřují děti nejen svoji slovní zásobu, hravou formou se i seznamují s mnohoznačnými slovy, slovy opačného významu aj. Připravují ruku ke psaní, učí se číst a psát.

  • Koutek poznáváme svět dětem nabízí aktivity z oblastí zeměpisné, biologické a dějepisu.

 

Veškeré aktivity a všechen materiál ve školce je navržen tak, aby odpovídal schopnostem dětí a jednoduše rozvíjel jejich zájem. Jedna pomůcka sleduje v dané chvíli jednu skutečnost. Prakticky všechny zahrnují kontrolu - zpětnou vazbu pro dítě. Práce s chybou je vítána, neboť chybami se člověk učí.

Montessori praxe vychází ze skutečnosti, že děti disponují vnitřní silou, chutí a vůlí učit se. Procházejí obdobími, tzv. senzitivními fázemi, kdy jsou pro danou činnost vhodně intelektově a prakticky nastavené. Průvodce děti pozoruje, vyhodnocuje své zápisky a na jejich základě připravuje pro děti aktivivty, které jsou pro ně výzvou k opakování nebo poznání.

Je rozhodnutím dítěte, zda se bude věnovat nabízené činnosti, vybere si práci jinou nebo bude odpočívat u poslechu hudby či prohlížení knih. Děti jsou vedeny k samostatnosti, respektu k sobě i druhým a odpovědnosti za své jednání.

Co ?    je školka Na horu

Školka Na horu zahájila svůj provoz 1. září 2014, do srpna 2016 ve formě neregistrované dětské skupiny, od 1. září 2016 pak ve formě registrované dětské skupiny pod záštitou Evropských strukturálních fondů, programu na podporu zaměstnanosti.

Kdo ?   provází děti 

Aktuálně ve školce pracují tři průvodkyně - Mgr. Šárka Jindrová, Mgr. Jitka Pěničková a Eva Matoušová. Více o nich najdete zde.

Vedoucí dětské skupiny je MUDr. Anna Kuříková.

Na koho ?     se můžete obrátit 

Informace o dětské skupině Vám podá MUDr. Anna Kuříková, vedoucí dětské skupiny, na emailové adrese spolku - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonu 724 093 823,  případně Mgr. Šárka Jindrovou tel. 607 097 695 nebo emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kde ?    nás najdete

Masarykovo nádraží 135, 514 01 Jilemnice, vstup z Jungmannovy ulice přes zahradu.

 Na horu na mapě

Jsme registrovaná skupina provozující školku pro děti od 3 do 6 let.

Při vytváření prostředí třídy, sociálního klima a při práci s dětmi vycházíme z principů montessori pedagogiky . Na cestě pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti k jejich dalšímu sebevývoji stojí tři průvodkyně naší školky:

 

Mgr. Šárka Jindrová:                                    

Šárka 1

 

    ,,Tolikrát zmiňované motto montessori filozofie – Pomoz mi, abych to dokázal sám! - dokonale vystihuje její podstatu. Jsme tu, připravené pro tebe, možná víme, co tě zajímá a čím podpořit tvůj rozvoj na cestě sebeučení. Začneme pracovat a pak to zkusíš sám. Vidíš, už jsi to vládl! Jen tak dál. Potěšení, výraz spokojenosti s úsměvem na tváři a záře v očích dítěte je pro mě úžasnou i nabíjející zpětnou vazbou.“

    Jsem maminkou 2 dcer. Vystudovaná učitelka 1.st ZŠ. Montessori pedagogika pro mě znamená šňůru poznávání teorie, jevů z praxe i sebe sama. Nikdy nekončící proces. Důmyslně promyšlený na sebe navazující logicky propojený systém, jehož zákonitosti stále poznávám. V naší školce pracuji od jejího počátku (2014).

    Absolvovala jsem diplomový montessori kurz pro děti od 3 do 6 let (2012), účastním se nejrůznějších seminářů (refreshů jednotlivých vzdělávacích oblastí montessori pedagogiky, navazujících seminářů se zahraničními lektory Karen Pearce a Deborah Sulovski).

 

Eva Matoušová:                                                                                                                           Eva foto

 ,,Každý den vidím, že si děti tuto "práci" užívají, protože mohou dělat to, co vidí u dospěláků. To posiluje jejich nezávislost a sebedůvěru.“

Nejvíce času pracuji s dětmi v oblasti praktického života. Děti se zde učí sebeobsluze, péči o sebe a okolí (zametání, utírání stolu....)             a cvičení jemné a hrubé motoriky ( práce s vodou, sypkýmí materiály, šití, malování.......). Do této oblasti patří také polytechnický koutek (ponk), kde děti mohou řezat, brousit, vrtat, zatloukat...... V Montessori pedagogice vidím velký smysl v přístupu k dětem, který je láskyplný,  zároveň dává jasné hranice.Vychovává děti ke svobodnému rozhodování, ale také nést následky svého chování. Děti se učí    myslet a vnímat okolní svět s respektem a úctou.

Jsem maminka dvou dětí. Ve školce jsem průvodkyní od roku 2016.

- r .2016 absoloventka rekvalifikačního kurzu ukončeného závěrečnou zkouškou - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

- r. 2019 absoloventka vzdělávacího programu Výchova a vzdělávání dětí v pedagogickém systému Marie Montessori - pro práci    v předškolním vzdělávání ( akreditace MSMT ) s obsahem :

úvodní teorie, matematika, jazyk, efektivní komunikace, hudba, výchova k míru pozorování a vedení záznamů, praktický život, poznáváme svět, smyslová výchova.

S dětmi ve školce cvičím jógu.

 

Mgr. Jitka Pěničková:

Jitka foto 1      Paní Maria Montessori říkávala, že „co dělá ruka, mysl si pamatuje“, a to je i naší snahou- nechat děti objevovat a zkoumat věci a zákonitosti samostatně, svým tempem a hlavně jejich rukama. Jako průvodkyně dětí ve školce (od ledna 2017) mohu potvrdit, že pokud dáte dětem prostor a čas, dokáží s velkým zaujetím objevovat nepoznané a tím budovat důvěru samy v sebe a své schopnosti.

Nejvíce času trávím s dětmi v anglickém koutku, kde pracujeme s pomůckami, které dětem pomáhají přejít do jiného světa, do světa, kde se mluví cizím jazykem, ale kde zažívají na vlastní kůži, že v tomto „cizím“ prostředí není třeba se bát.

Protože cítím, že je stále třeba odhalovat taje dětské duše, absolvovala jsem Diplomový kurz Montessori pedagogiky pro věk 3 – 6 v Praze, kde nám zkušení lektoři a lektorky pomohli nahlédnout hlouběji do spletitých chodbiček dětského chování i dětské mysli.

 Vystudovala jsem obor Učitelství pro střední školy – český jazyk, tělesná výchova vHradci Králové, práce se školkovými dětmi je však natolik jiná, že jsem se rozhodla pro kurz rekvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v Semilech.

Nejraději mám pobyt venku na čerstvém vzduchu a abychom i zde mohli dětem nabídnout zajímavé a zábavné aktivity, prošla jsem on-line kurzem Učíme se venku.