Na horu

každý svou cestou

Zveme Vás na následující akce. A níže na stránce si můžete přečíst o proběhlých akcích.


Připravujeme: 

Výlet na lodích - pro školáky i předškoláky, jejich rodiče a sourozence - 7. září 2019, ze Žluté plovárny do kempu v Dolánkách a na koloběžkách či kolech či po vlastních zpět na Žlutou plovárnu

 

Proběhlé akce

 

2019

Dodržovali jsme tradice - takže jako 2018 :-)

 

2018

tradiční "školní voda" - výlet po vodě ze Žluté plovárny, Andělská jízda - Mikulášský vlak se zpívající čertovskou kapelou a skvělým občerstvením, účast školky na vánočním jarmarku, stánek školy a školky na srpnovém jarmarku

 

2017

12. srpen - Jilemnický trh - škola a školka Na horu připravila jednak prezentaci Montessori pomůcek a druhé zastavení Na horu byl stánek s doma napečenými koláči a sušenkami. Výtěžek šel na vybavení školky a školy a také na zářijový "adaptační pobyt" školáků na horské chalupě nad Černým Dolem. 

1. září - Jilemnický bleší trh - první svého druhu v Jilemnici! Rodiny věnovaly spoustu věcí, a spousta se jich i prodala. Výtěžek jde opět na pomůcky. 

 

2016

květen - Sedm divů světa - celodenní výtvarná dílna plná neobvyklých technik na školním dvoře

prosinec - Andělská jízda vlakem - z Jilemnice do Rokytnice a zpět s parní lokomotivou a vlakem plným čertů. Výtěžek věnován škole a školce.

 

2015

13. prosince - stánek školy a školky s výrobky dětí na jilemnických trzích 

6. prosince - Andělská jízda vlakem - z Jilemnice do Rokytnice a zpět s parní lokomotivou a vlakem plným čertů. Výtěžek věnován škole a školce.

od 21. listopadu do února - cyklus setkávání s Ivanou Málkovou - Devět darů

13. listopadu - stánek školy a školky s výrobky dětí na jilemnických trzích

1. září - otevření druhé sezony v naší školce a škole - máme dětí jako smetí :-)

          letos 16 dětí ve škole a 12 ve školce

25. srpna - společná výroba pomůcek ve škole a školce

25. května 2015 - Vývojové fáze a potřeby dítěte - seminář z cyklu Povídání o Montessori

29. dubna - Principy Montessori pedagogiky - seminář z cyklu Povídání o Montessori

28. dubna - zápis do školky

9. dubna - Setkání s Vlastou Hillebrandovou

30. března - tovřivé odpoledne se stavebnicí Geomag

23. března - 23. března 2015 - Život a dílo Marie Montessori - povídání o Montessori, součást cyklu

27. ledna - zápis do 1. ročníku školy Na horu - pro rok 2015/2016

23. ledna - první přezkoušení letošních prvňáčků

20. ledna - info schůzka pro rodiče před zápisem

2014

19. prosince - vánoční besídka školky a školy Na horu - setkání s rodiči a prarodiči

společná bubnování rodičů s dětmi

1. září - ZAHÁJENÍ PROVOZU školy a školky Na horu

30. srpna - společný výlet na rozhlednu - společné ladění na nadcházející školní rok

27. srpna - velký úklid - společná příprava prostor školy a školky

18. srpna - společná tvorba pomůcek pro školu a školku

15. července - dodatečný zápis do školky Na horu

24. + 25. května 2014 - druhá část kurzu   Respektovat a být respektován - čtyřdenní víkendový akreditovaný kurs,  lektorka - PhDr. Jana Nováčková, CSc.

 

3. května - tvorba pomůcek pro následující školní projekt - v Chrudimi

 

26. a 27. dubna - první část kursu Respektovat a být respektován

 

27. března 2014 - zahájily jsme druhý cyklus přeškolního setkávání Šance

 

24. března  2014 - informační schůzka pro rodiče dětí v druhém cyklu Šance

 

27. ledna 2014    - proběhl zápis do školy Na horu - domovské školy Na rovině

                                Zapsat se přišlo 16 dětí. Zápis probíhal v připraveném Montessori prostředí za přítomnosti obou našich paní učitelek. S odstupem pak děti čekalo ještě screeningové vyšetření pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny. Všechny děti mohou začít chodit do školy v září 2014, nic nebrání jejich vzdělávání v naší sdružené škole. Tak se na ně těšíme v září 2014.

 

13. ledna 2014    - diskuse o současných možnostech vzdělávání

                        Setkání rodičů, učitelů a ředitelů ZŠ, zástupců města a zástupců organizace EDUin. Akce proběhla v podvečer, moderoval ji pan Tomáš Feřtek z organizace EDUin, hosty byl pan ředitel a paní učitelka ze školy v Kunraticích, z Vrchlabí pak pan místostarosta Vávra, ředitelka ZŠ Horská paní Bartošová a za rodiče diskutovala paní Monika Kašparová. Ta zahájila setkání prezentací výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči, kteří se aktivně zajímají o možnosti vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Následovala diskuse a výměna zkušeností. Na setkání se dostavil velký počet učitelů z místních škol a o něco méně rodičů. Na závěr bylo jasné to, že je třeba spolu dále mluvit :-). Nicméně pan místostarosta vyjádřil ochotu města vyjít přáním rodičů vstříc - za určitých podmínek a při zachování rovných šancí pro děti z města a okolí.

Akci pořádalo vrchlabské občanské sdružení Na dvoře. 

                     

 

6. ledna 2014    - setkání rodičů na téma sdružená škola

                        Schůzka byla určena především pro vážné zájemce o zapsání dítěte do sdružené školy Na horu. Probrali jsme s rodiči formu sdružené školy, zápis, získání vyjádření z PPP a další věci. Kromě toho dostali rodiče další informace o předškolním setkávání Šance.

                       

10. prosince 2013    Povídání o Montessori    s Bc. Hanou Maškovou       

Povídání o základech a principech této pedagogické metody, ukázka pomůcek a práce s nimi. 

 

 

2. prosince 2013

Setkání s paní učitelkou Hrázskou ze školy Na rovině - na téma sdružená škola

 

Paní učitelka Hrázská pracuje ve škole Na rovině a předtím vedla právě takový klub. Pokud by sdružení Na horu sdruženou školu (klub) otevíralo, byla by právě škola Na rovině školou, kde by děti byly zapsány a přezkušovány.

Během setkání s námi paní Hrázská sdílela své zkušenosti a poznatky o fungování sdružené školy, řekla přítomným o přednostech a naopak úskalích této formy vzdělávání, o tom, jak klub funguje, jak by probíhal zápis, o nutnosti doporučení PPP (poradna), jak by probíhalo přezkušování ...Mimo to vyprávěla i o své zkušenosti s "jinou" třídou v běžné ZŠ.

Setkání probíhalo spíše jako beseda. Mimo členek pořádajícího sdružení Na horu seznámily Monika Kašparová a Linda Zelenková se svým jednáním s panem Vávrou (radním města Vrchlabí) o jiné třídě v rámci vrchlabské ZŠ Horská. Přítomen byl i zmíněný radní, který přítomné informoval o postoji města Vrchlabí a ochotě za určitých podmínek "jinou" třídu otevřít.

 

 

23. září 2013

Schůzka s rodiči, kteří se zajímají o možnosti vzdělávání v regionu Jilemnice, Vrchlabí, Studenec

Na schůzku v hrabačovské školce přišlo přes 40 rodičů. Členky sdružení Na horu rodiče seznámily s možnostmi, které jsou a především o variantě založení nestátní základní školy, pro kterou se rozhodly.V závěru schůzky pak odpovídaly na dotazy rodičů.

Mimo jiné schůzka prokázala až nečekaný zájem místních rodičů o jiné formy vzdělávání.

 

....